Dernek Tarihçesi

Ankara Diyabet Derneği onursal Başkanı Dr. Saliha Yalçın, Dernek Başkanı Dr. Şemsettin Bayram ve tedavilerini başarı ile sürdüren eğitimli diyabetliler

1112

ANKARA DİYABET DERNEĞİ TARİHÇESİ

Ankara Diyabet Derneği , 16 Mart 1969 tarihinde, merhum Dr. İhsan Aksan’ın öncülüğünde, tüzüğümüzün son sayfasında adları ve ünvanları yazılı, sekseni aşkın , elit zevatın katılımı ve girişimi ile kurulmuştur.

Ankara Kızılay konferans salonunda (şimdi yıkılmış olan o zaman ki Kızılay konferans solunu ) yapılan toplantıda; Merhum Dr. İhsan Aksan(Ankara Numune Hastanesi İç Hastalıkları Eski Klinik Şefi), Dr. Saliha Yalçın(aynı kliniğin metabolizma mütehassısı),Merhum Sedat Çumralı (Adalet Eski Bakanı),Merhum Hilmi İncesulu(İç İşleri Eski Bakanı),Merhum Rıza Çerçel (Kızılay Eski Genel Başkanı), Merhum Dr. Şemsi Özdilek(Numune Hastanesi Eski Başhekimi),Merhum Dr. Münif İslamoğlu (Sağlık Eski Bakanı),Dr. Vefa Tanır (Sağlık Eski Bakanı),Merhum Prof.Dr. Selahattin Koloğlu , Merhum Dr. Fikret Pamir(İç Hastalıkları Mütehassısı, S.S Kurumu Eski Genel Müdürü),Dr. Şemsettin Bayram kuruluş safhasında geçici Yönetim Kurulu teşkil etmişlerdir.

Geçici Yönetim Kurulunda, Dr. İhsan Aksan Başkan, Sedat Çumralı Başkan Yardımcısı, Dr. Saliha Yalçın Muhasıp Üye, Dr Fikret Pamir Genel Sekreter, Dr Şemsettin Bayram Veznedar olarak, görev bölümü yapmış ve faaliyete geçilmiştir.

Dernek, kuruluşu tamamlandıktan sonra hemen, şeker hastalarını, halkı, hastalık ve tedavi tedbirlerinin uygulanması, hayat boyu devam eden şeker hastalığını( diabetes mellitus) , onun zararlı etkilerini tanıtmak ve bu kötü etkileri önleme veya asgariye indirmenin diyabetlinin elinde olduğu, bunun için bizzat diyetlinin, hatta yakınlarının eğitilmesinin, ilaç kadar şart olduğu bilinci ile “Şekerlilerle Sohbet” adı altında, muntazam eğitici toplantılar yapmaya başlamıştır.

Sonra “Şekerlinin Dergisi” ni çıkarmış, radyo ve televizyonlarda diyabeti tanıtıcı etkinlikler ve lokal çapta diyabet taramaları yapmaya, halk konferansları vermeye başlamıştır.

Eğitim toplantıları her ay muntazam olarak dernek merkezimizde, bazen Numune Hastanesi konferans salonunda, bazen de şehir dışı ilçelerde, yaz mevsimi başlarında Gölbaşında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Spor Tesislerinde, açık havada devam etmektedir. Derneğin eğitim toplantıları, toplantılardan önce Milliyet Gazetesinde duyuru olarak ve üyelerimize bizzat telefon ve yazı ile her toplantı sonunda, toplantıya katılanlara, sonraki toplantının gün ve saati muntazam olarak duyurulmaktadır.

Derneğin kuruluşundan bugüne 36 sene içinde çeşitli dönemlerde, merhum Kazım Ekşioğlu, merhum Dr. Cavit Gülay, merhum Dr. Sedat Yörükoğlu, Sıdıka Gürsu, Dr. Münevver Özdolay, Prof Dr. İlhan Yetkin, Prof Dr. Osman Müftüoğlu, Dr. Nisbet Yılmaz , merhum Dr. Tevfik Kural, Maya Yücel, Ayla Tokay, Dr. Tuncay Delibaşı, Dr. Selma Karaahmetoğlu, Dr. Aylin Cesur, Cemil Özbakır, bu ulvi hizmete Yönetim Kurulu üyesi olarak katılmış, katkıda bulunmuşlardır.

Kurucu Başkan Dr. İhsan Aksan 1969 dan Nisan 1984’e dek, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olmuş, Nisan 1984 de ayrılmış, Başkanlık görevini Dr. Saliha Yalçın devralmış ve 1998’e kadar eda etmiştir. Görevi bırakmalarından sonra dönemin Dernek Genel Kurulları Dr. İhsan Aksan ve Dr. Saliha Yalçın’ı onursal başkan olarak seçmiştir. Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı 1998’den beri kurucu üye Dr. Şemsettin Bayram tarafından 21.02.2013 tarihine kadar yürütülmüştür.

Dr. Şemsettin Bayram’ın vefatı üzerine, Başkan Prof.Dr. Tuncay Delibaşı, Başkan Yardımcısı Erol Şahintürk, Sayman Ayla Tokay, Genel Sekreter Doç.Dr. Mustafa Cesur, Üye Prof.Dr.Serdar Güler, Üye Dr.Sevgin Biçer,Üye Doç.Dr. Dilek Berker, Üye Diyet Uzmanı Julide Büyükoğlu, Üye Hemşire Mahinur Aydın’dan oluşmuştur.

10.Mayıs.2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’dan sonra Yönetim Kurulumuz; Başkan Prof.Dr. Tuncay Delibaşı, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cesur, Sayman Erol Şahintürk, Genel Sekreter Doç.Dr. Erman Çakal, Üye Doç.Dr. Fatma Nişancı Kılınç, Üye Uzm.Dr. Sevgin Biçer, Üye Ayla Tokay, Üye Hasan Aysal,Üye Hemşire Fatma Göroğlu’dan , Denetim Kurulumuz ise; Abdülbaki Aksoy, Cengiz İrken ve Betül Erim’den oluşmuştur.

15.Mayıs.2016 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’dan sonra Yönetim Kurulumuz;

Başkan Prof.Dr. Fazıl Mustafa Cesur, Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Rıfat Emral, Sayman Erol Şahintürk, Genel Sekreter Doç.Dr. Erman Çakal, Üye Doç.Dr. Fatma Nişancı Kılınç, Üye Ayla Tokay, Üye Hasan Aysal, Üye Diyabet Eğitim Hemşiresi Fatma Göroğlu ve Üye Hemşire Esin Ceylan’dan Denetim Kurulumuz ise, Ergin Özsınmaz, Betül Erim ve Ömer Aksoy’dan oluşmuştur.

 

13.Mayıs.2017 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’dan sonra son Yönetim Kurulumuz;

Başkan Prof.Dr. Fazıl Mustafa Cesur, Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Rıfat Emral, Sayman Erol Şahintürk, Genel Sekreter Doç.Dr. Erman Çakal, Üye Doç.Dr. Fatma Nişancı Kılınç, Üye Ayla Tokay, Üye Uzm.Dr. İlknur Öztürk Ünsal, Üye Diyabet Eğitim Hemşiresi Fatma Göroğlu ve Üye Doç.Dr. Cüneyd Anıl’dan Denetim Kurulumuz ise, Ergin Özsınmaz, Betül Erim ve Oktay Hamlamaz’dan oluşmuştur.

Ankara Diyabet Derneği, Bakanlar Kurulunun 21/7/1970 tarih ve 7/1020 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernekler, Kuruluşlar” olarak kabul edilmiştir.

Halen, Ankara Diyabet Derneğinin merkezi, kendi mülkü olan, Kızılay – Sakarya Caddesi No: 1, Ali Nazmi İş Hanı, Kat:6, Daire 53 ‘dedir. Telefon ve Faks 4351151 ‘dir. Her mevsim faaliyet halindedir.

error: Content is protected !!